DOKUMENTY NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce

Szkolny program profilaktyczno – wychowawczy

REGULAMINY I PROCEDURY


Procedury ewakuacji

Instrukcja przebiegu ewakuacji

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Regulamin organizacji apeli i uroczystości szkolnych

Regulamin „Absolwent Roku”
Karta Zgłoszenia – załącznik nr 2

Regulamin „szczęśliwego numerka”

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA


Język polski

E. Karkowska
M. Rękawik

Biznes i zarządzanie

T. Ciak


Historia i teraźniejszość

Historia


Język niemiecki

Język rosyjski


Język angielski

Plastyka


Matematyka

Fizyka


Informatyka

WOS


Chemia

Geografia


Podstawy Przedsiębiorczości


Biologia

Religia


WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY


Matematyka – Prosto do matury – Nowa Era


Matematyka – Solidnie od podstaw – Pazdro

Język niemiecki


Skip to content