BEZPIECZNI W SIECI

Poniżej zamieszczamy ważne informacje oraz linki dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych.

Państwowy Instytut Badawczy NASK realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, zajmując się wykrywaniem zagrożeń i reagowaniem na incydenty sieciowe. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, a także wypełnia misję edukacyjną, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz podnoszenia wśród użytkowników poziomu kompetencji cyfrowych i wiedzy o bezpieczeństwie w internecie.

Przestrzeń from Facebook to centrum społeczności znajdujące się w Warszawie oraz nazwa ogólnopolskiego programu, którego celem jest wspieranie społeczności Facebooka w Polsce. Przestrzeń pomaga rozwijać kompetencje i walczyć z cyfrowym wykluczeniem. Organizuje szkolenia, warsztaty i spotkania małych i średnich firm, organizacji społecznych, edukacyjnych i naukowych oraz wspiera inicjatywy użytkowników Facebooka.

UNICEF to wiodąca organizacja humanitarna i rozwojowa, działająca na rzecz dzieci od 73 lat. Obecna w 190 krajach. Działa w wioskach i z rządami państw. Monitoruje sytuację, reaguje w sytuacji kryzysów humanitarnych. Stoi na straży zapisów Konwencji o prawach dziecka, bo każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry i religii, ma prawo do zdrowego, bezpiecznego dzieciństwa.

Skip to content