DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2024/2025


Terminy rekrutacji 2024/25

Regulamin rekrutacji 2024/25

Kwestionariusz osobowy 2024/25

Wniosek przyjęcia do szkoły 2024/25

Zarządzenie
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2024/25
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2024/25
Rozporządzenie
Ministra Edukacji i Nauki

Podręczniki na rok szkolny 2023/2024
Skip to content