DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Terminy rekrutacji 2023/24

Regulamin rekrutacji 2023/24

Kwestionariusz osobowy 2023/24

Wniosek przyjęcia do szkoły 2023/24

Zarządzenie
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2023/24
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2023/24
Rozporządzenie
Ministra Edukacji i Nauki

Podręczniki na rok szkolny 2023/2024
Skip to content