DYREKTOR

Ewa Karkowska

JĘZYK POLSKI

Ewa Karkowska
Kamila Stępniewska
Mariola Rękawik
Agnieszka Rudnicka

MATEMATYKA

Iwona Kwapisz
Honorata Norberciak

Jolanta Nędzołek

HISTORIA, HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Artur Kaczmarek
Ewa Karkowska

JĘZYK ANGIELSKI

Stanisław Podlasek
Janusz Rejnchard
Zbigniew Stępień

JĘZYK ROSYJSKI

Zbigniew Stępień

JĘZYK NIEMIECKI

Urszula Jaworska

CHEMIA

Teresa Ciak

FIZYKA

Jarosław Januszek

BIOLOGIA

Aneta Kozłowska

GEOGRAFIA

Wiesława Zielonka

PLASTYKA

Barbara Ignacak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Hadrian Ślusarski
Iwona Masiewicz

RELIGIA

Ks. Piotr Jaworski

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, BIZNES I ZARZĄDZANIE

Teresa Ciak

INFORMATYKA

Honorata Norberciak

Skip to content