Tydzień Netykiety

W naszym Liceum w dniach 06.06 – 10.06 pod opieką Pani Honoraty Norberciak uczennice Oliwia Kołodziejska, Julia Orłowska i Marta Chmielewska z klasy 2a zorganizowały projekt „Tydzień Netykiety”.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat cyberprzemocy i netykiety oraz zmotywowanie młodzieży do pomocy innym. Uczennice przez cały tydzień zachęcały społeczność szkolną do podejmowania różnych działań.

Pierwszego dnia zapoznały uczniów szkoły z pojęciem „netykieta” i ogłosiły konkurs na najlepszy plakat „Hejt w Internecie! Jak sobie z nim radzić?”, którego zwycięzców ogłoszono w piątek.

Drugiego dnia każda osoba mogła wziąć udział w ankiecie badającej doświadczenia uczniów z hejtem. Jej wyniki udostępniono ostatniego dnia projektu.

Czwartego dnia organizatorzy przygotowali motywujące hasła, do losowania których zostali zaproszeni wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły. W konkursie na najciekawszy plakat promujący przyjazne zachowania w internecie, po bardzo wyrównanej walce, zwyciężyła klasa 3b.

Inne wpisy