Olimpiada Przedsiębiorczości

Dnia 1 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich naszego liceum przystąpili do I-szego etapu XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Organizatorami Olimpiady w tym roku są: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH w Warszawie, UE w Katowicach, UE w Krakowie, UE w  Poznaniu, UE we Wrocławiu.

Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test składający się z 50 zadań (25 zadań za 1 pkt. i 25 zadań o wyższym stopniu trudności za 2 pkt.). Na udzielenie odpowiedzi uczniowie mieli jedną godzinę. Do Olimpiady przystąpiło 20 uczniów z klasy 3A i 14 uczniów z klasy 3B. Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Olimpiadzie. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady z ramienia szkoły czuwali – dyrektor mgr Ewa Karkowska, mgr inż. Teresa Ciak (organizator), mgr Artur Kaczmarek.

Inne wpisy