Projekt Edukacyjny Rok Romantyzmu dla klasy 2A

Projekt Edukacyjny Rok Romantyzmu dla klasy 2A
Sejm RP ustanowił Rok 2022 – Rokiem Romantyzmu Polskiego, dlatego nauczycielka języka polskiego we współpracy z biblioteką szkolną przy LO im. Piotra Wysockiego w Warce zrealizowała projekt pod takim właśnie tytułem, by przybliżyć  młodzieży sylwetki wybitnych pisarzy i poetów. Podczas pracy nad projektem korzystano z literatury dostępnej w bibliotece.

„Pamięć romantyzmu polskiego jest pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele” – przeczytaliśmy w sejmowej uchwale. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.
Nie bylibyśmy dziś tym, kim jesteśmy…
Romantyzm „przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i  Cypriana Kamila Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki”.

CELE PROJEKTU:
– upowszechnienie wiedzy o biografii, twórczości i znaczeniu spuścizny artystycznej
polskich romantyków dla dziedzictwa kultury narodowej,
– zaktywizowanie uczniów do działań twórczych i ich propagowanie wśród
społeczności uczniowskiej,
– propagowanie prac i osiągnięć uczniów: literackich, recytatorskich i plastycznych
związanych z epoką Romantyzmu.
 

W ramach projektu podjęto następujące działania:
– Wykonanie gazetki tematycznej „Rok Romantyzmu Polskiego”;
– Czytanie wybranych fragmentów prozy i poezji wybitnych twórców epoki Romantyzmu;
– Udział przedstawicieli szkoły w Narodowym czytaniu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza;
– Ćwiczenia w aplikacjach: Wordwall, LearningApps, Quizizz;

Działania te zrealizowane zostały na lekcjach języka polskiego oraz w ramach zajęć
bibliotecznych podczas nieobecności nauczycieli.

Najbardziej wartościowe prezentacje wywieszone zostały na korytarzu szkolnym i służą całej
społeczności szkolnej.

Inne wpisy