Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Marioli Kosik-Abramczyk

naszej Drogiej Koleżanki,
Nauczyciela fizyki,
Wspaniałego Człowieka.

Łącząc się w smutku z Rodziną,
wyrazy współczucia składa Dyrektor,
Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie i Cała Społeczność
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Wysockiego w Warce.

Inne wpisy