Wielcy Fizycy i Ich Wielkie Dzieła

W Liceum Ogólnokształcącym w Warce w dniu 13.03.2024 ogłoszono trzeci szkolny konkurs z fizyki „WIELCY FIZYCY I ICH WIELKIE DZIEŁA”. Konkurs organizowany był pod kierunkiem nauczyciela fizyki w ramach ustawicznego podnoszenia poziomu wiedzy z fizyki.

Należało samodzielnie wykonać pracę eksponującą wielkich fizyków i ich wielkie dzieła zauważone w przyrodzie lub przedstawione podczas eksperymentu wykonanego przez uczonego i powtórzonego przez ucznia albo opisanego w podręczniku. Przewidziano oddawanie indywidualnych prac uczniów, nie umieszczanych dotąd w innych konkursach czy olimpiadach. Każdy autor mógł oddać maksymalnie jedną pracę i dołączyć do niej swoje dane (imię, nazwisko i klasę). Zalecono by praca została wykonana ręcznie lub za pomocą programów komputerowych. Całe prace oddawano do dnia 05.06.2024 do pracowni fizycznej nauczycielowi fizyki, a z chwilą ich oddania przechodziły one na własność szkoły. W dniu 05.06.2024 oddane prace zostały opublikowane na szkolnej wystawie (dwa tryptyki) na parterze Naszej Szkoły. W dniu 05.06.2024 oceny zdjęć dokonało jury powołane przez organizatora. Kryteriami oceny prac były: oryginalność przedstawionego zjawiska, technika wykonania, opis zjawiska. Z grona 51 prac wyłoniono 4:

1 miejsce: Amelia Jaworowska klasa 1b,

2 miejsce: Alicja Socha klasa 1b,

3 miejsce: Julia Skrzypkowska klasa 1a ex aequo Kinga Woźniak klasa 1a.

W dniu 12.06.2024 dyplomy za uczestnictwo i zdobycie wyróżnionych miejsc wręczył nauczyciel fizyki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Inne wpisy