Powiatowy Dzień Edukacji w Zespole Szkół w Jasieńcu

Powiatowe uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 18 października w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu. Ten dzień był okazją do wyrażenia ogromnej wdzięczności wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom
i Pracownikom Niepedagogicznym za ich nieoceniony wkład w rozwijanie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży.

Wydarzenie z udziałem pocztów sztandarowych wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości przez gospodarza szkoły Panią Dyrektor Dorotę Nowak-Michałowską, która podziękowała nauczycielom i pracownikom oświaty za ich trud, poświęcenie i oddanie w kształceniu młodego pokolenia. Następnie głos zabrali Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, którzy podkreślili ważność pracy nauczycieli. Starosta Grójecki, w swoim wystąpieniu, przypomniał znaczenie edukacji i rolę pedagogów w kształtowaniu przyszłości naszego społeczeństwa. Podkreślił też wartość inwestycji realizowanych przez powiat w podległych placówkach edukacyjnych –  termomodernizację szkoły, budowę boisk oraz remonty sal lekcyjnych.
W trakcie uroczystości Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak wraz z Wicestarostą Jolantą Sitarek wręczyli Nagrody Starosty wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Nagrodę otrzymała Ewa Karkowska – dyrektor Naszego Liceum oraz Pani Honorata Norberciak – nauczyciel matematyki i informatyki Naszej Szkoły.

Na zakończenie odbyły się różnorodne prezentacje artystyczne przygotowane przez uczniów.
Były to występy, które podkreśliły kreatywność i talent uczniów oraz ich szacunek dla nauczycieli.

Inne wpisy