Bezpieczni w sieci

Poniżej zamieszczamy ważne informacje oraz linki dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych.

logo

NASK

Państwowy Instytut Badawczy NASK – realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, zajmując się wykrywaniem zagrożeń i reagowaniem na incydenty sieciowe. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, a także wypełnia misję edukacyjną, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz podnoszenia wśród użytkowników poziomu kompetencji cyfrowych i wiedzy o bezpieczeństwie w internecie.

 

Przestrzeń from Facebook

Przestrzeń from Facebook to centrum społeczności znajdujące się w Warszawie oraz nazwa ogólnopolskiego programu, którego celem jest wspieranie społeczności Facebooka w Polsce. Przestrzeń pomaga rozwijać kompetencje i walczyć z cyfrowym wykluczeniem. Organizuje szkolenia, warsztaty i spotkania małych i średnich firm, organizacji społecznych, edukacyjnych i naukowych, oraz wspiera inicjatywy użytkowników Facebooka.

logoUNICEF

UNICEF to wiodąca organizacja humanitarna i rozwojowa, działająca na rzecz dzieci od 73 lat, obecna w 190 krajach. Działa w wioskach i z rządami państw. Monitoruje sytuację, reaguje w sytuacji kryzysów humanitarnych. Stoi na straży zapisów Konwencji o prawach dziecka, bo każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry i religii, ma prawo do zdrowego, bezpiecznego dzieciństwa.

Procedury COVID

Kontakt

ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
tel. (48) 667 23 26, fax (48) 667 36 23
e-mail: sekretariat.lowarka@grojec.pl

Pliki cookies

UWAGA!
Ten serwis używa plików cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki
oznacza zgodę na to.


Mazowiecki Informator
dla Rodziców
i Opiekunów Dziecka
z Niepełnosprawnością

Informator

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Spoleczny

700 lat Warki

Dzialaj LokalnieBIP LO WARKA

Cesir

Dworek na Dlugiej

tv.warka

Krewniacy

Fundacja Swietego Mikolaja