Profile klas

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Kl.

Przedmioty
rozszerzone

Języki obce

1a

humanistyczna

j. polski,

historia,

wiedza o społeczeństwie

j. angielski,

j. niemiecki

lub j. rosyjski

1b

biologiczno
– chemiczna

biologia,

chemia,

matematyka

j. angielski,

j. niemiecki

lub j. rosyjski

1c

matematyczno
– geograficzna

matematyka,

geografia,

j. angielski

j. angielski,

j. niemiecki

lub j. rosyjski

1d

matematyczno
– informatyczna

matematyka,

informatyka,

j. angielski

j. angielski,

j. niemiecki

lub j. rosyjski

 

 

Klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone:  

 • język polski 
 • wiedza o społeczeństwie 
 • historia 

 Językiem obcym wiodącym jest język angielski.
Drugi język do wyboru (kontynuacja po szkole podstawowej): 

 • język niemiecki 
 • język rosyjski 

 Dodatkowe aktywności: 

 • warsztaty humanistyczne 
 • warsztaty dziennikarskie 
 • koło historyczne 
 • lekcje muzealne 
 • wycieczki do teatru 
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad 
 • koło teatralne 

 Ukierunkowanie na studia wyższe: 

 • prawo 
 • filologia polska 
 • historia 
 • socjologia i nauki społeczne 
 • dziennikarstwo 
 • stosunki międzynarodowe 
 • europeistyka 
 • kulturoznawstwo i inne kierunki humanistyczne

Klasa matematyczno – geograficzna

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka 
 • geografia 
 • język angielski 

 Językiem obcym wiodącym jest język angielski.
Drugi język do wyboru (kontynuacja po szkole podstawowej): 

 • język niemiecki 
 • język rosyjski 

 Dodatkowe aktywności: 

 • zajęcia geograficzne 
 • zajęcia matematyczne 
 • warsztaty językowe 

 Ukierunkowanie na studia wyższe: 

 • kierunki ekonomiczne (SGH, UW) 
 • bankowość i finanse 
 • kierunki związane z administracją, marketingiem i zarządzaniem 
 • rachunkowość 
 • stosunki międzynarodowe 
 • gospodarka przestrzenna 
 • turystyka i rekreacja oraz wszystkie kierunki wymagające rozszerzonej matury z matematyki, geografii lub języka obcego. 

  

Klasa biologiczno – chemiczna

 Przedmioty rozszerzone: 

 • biologia 
 • chemia 
 • matematyka 

 Językiem obcym wiodącym jest język angielski.
Drugi język do wyboru (kontynuacja po szkole podstawowej): 

 • język niemiecki 
 • język rosyjski 

 Dodatkowe aktywności: 

 • laboratorium chemiczne 
 • zajęcia warsztatowe organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi 
 • Przygotowanie do olimpiad i konkursów biologicznych, chemicznych, ekologicznych 

 Ukierunkowanie na studia wyższe: 

 • medycyna 
 • stomatologia 
 • farmacja 
 • zdrowie publiczne 
 • biotechnologia 
 • weterynaria 
 • zootechnika 
 • diagnostyka laboratoryjna 
 • żywienie i dietetyka 
 • psychologia 
 • rehabilitacja 
 • stosunki międzynarodowe 
 • inne studia, na które wymagana jest matura rozszerzona z biologii i chemii
   

Klasa matematyczno – informatyczna


Przedmioty rozszerzone

 • matematyka 
 • informatyka 
 • języka angielski 

 Językiem obcym wiodącym jest język angielski.
Drugi język do wyboru (kontynuacja po szkole podstawowej): 

 • język niemiecki 
 • język rosyjski 

 Dodatkowe aktywności: 

 • warsztaty językowe
 • zajęcia matematyczne 
 • koło informatyczne 
 • warsztaty organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi 

 Ukierunkowania na studia wyższe: 

 • kierunki politechniczne: informatyka, elektronika, mechanika, budownictwo, architektura, mechatronika, telekomunikacja, robotyka 
 • ekonomia 
 • matematyka 
 • studia informatyczne w kształceniu uniwersyteckim i politechnicznym 
 • wszystkie kierunki na SGGW, UW i innych uczelniach wymagające zdania matury rozszerzonej z matematyki i informatyki 

 

 

Procedury COVID

Kontakt

ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
tel. (48) 667 23 26, fax (48) 667 36 23
e-mail: sekretariat.lowarka@grojec.pl

Pliki cookies

UWAGA!
Ten serwis używa plików cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki
oznacza zgodę na to.


Mazowiecki Informator
dla Rodziców
i Opiekunów Dziecka
z Niepełnosprawnością

Informator

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Spoleczny

700 lat Warki

Dzialaj LokalnieBIP LO WARKA

Cesir

Dworek na Dlugiej

tv.warka

Krewniacy

Fundacja Swietego Mikolaja