Projekty

Projekt „Deutsch mit Freude”

Grupa „Lächelnde Freiwillige”

Koordynatorzy Dagmara Prasek i Adrian  Dziśkiewicz wraz z grupą wolontariuszy, zainicjowali projekt mający na celu zainteresowanie uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w Warce językiem niemieckim.

Projekt opierał się na wprowadzeniu tematów takich jak: kolory, zwierzęta, i przedmioty codziennego użytku.

Po 45-minutowych zajęciach z prowadzącymi (Dagmara Prasek, Adrian Dziśkiewicz, Daniel Witan), uczestnicy brali udział w zabawach dydaktycznych sprawdzających ich umiejętność zapamiętywania z części wprowadzającej:

1)      BlindeKuh (Klaudia Dyga)

2)      Memory (Eliza Kowalska)

3)      Was fehlt (Magda Górnicka)

4)      Echo (Maja Cieślińska)

5)      Odrzucanka (Mariola Patyrowska)

Ponadto nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem pracy czuwała grupa porządkowa wolontariuszy pod nadzorem Daniela Witana.

Zajęcia prowadzone były w formie zabaw i konkursów. Sprawiły dzieciom wiele radości i z pewnością zachęciły je do nauki języka niemieckiego.

Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem i zgodą dyrektora szkoły Pani Wiesławy Zielonki oraz wsparciem merytorycznym Pani Urszuli Jaworskiej.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Kuźnia Talentów” Stowarzyszenia WARKA. Koordynatorzy, Dagmara Prasek i Adrian Dziśkiewicz  otrzymali grant  w wysokości 1000 zł, przeznaczony na zakup niezbędnych materiałów oraz nagród dla uczniów szkół podstawowych.

„Uczniowie uczą uczniów”

W ubiegłym roku zainicjowałam projekt, którym zainteresował się Instytut Goethego w Warszawie. Wspólnie  z panem Michaelem Falzem, przedstawicielem Instytutu ustaliliśmy, że  będzie on nosił nazwę „Uczniowie uczą uczniów”. Polega on przygotowaniu przez uczniów szkoły ponadgimnazjalnej  zabaw i konkursów, propagujących naukę języka niemieckiego wśród uczniów, którzy  zadecydują wkrótce o  wyborze drugiego języka w gimnazjum. Opis znajduje się na stronie internetowej Instytutu.

W tym roku już po raz drugi  wraz z uczniami klasy 2b naszego liceum przygotowałam spotkanie dla uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej numer 1, które odbyło się 29 kwietnia 2013 w naszej szkole. 12 –  osobowa grupa licealistów  z wielkim zaangażowaniem opracowała serię atrakcji, przekonujących, że język niemiecki nie jest wcale taki trudny, jak się wydaje.

W przygotowania aktywnie włączyli się: Klaudia Cichońska, Karol Kucharski, Kamil Morgaś, Robert Piechal, Aleksandra Skiba,  Paulina Bartkowska, Justyna Ługowska, Katarzyna Petrykowska, Weronika Pluta, Dagmara Prasek, Kamil Różycki i Karolina Zwierzchowska.

Ponieważ wszystkie atrakcje opracowane zostały w formie konkursów, na zakończenie podliczyliśmy zdobyte punkty i rozdaliśmy nagrody.

Poza uczniami, którzy zdobyli trzy główne miejsca, wszyscy inni goście otrzymali nagrody pocieszenia: smycze, długopisy, breloczki, przypinki itp. Każdy otrzymał drobiazg, który będzie mu przypominał wspólną zabawę i budził pozytywne skojarzenia z językiem niemieckim i krajami niemieckojęzycznymi.

Nagrodzenie tak dużej ilości osób możliwe było dzięki wsparciu naszych sponsorów, do których należą: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Szwajcarii, Austriackie Forum Kultury i firma Rowiński –Wajdemajer, autoryzowany przedstawiciel VW.

Zachęcam do naśladownictwa wszystkich nauczycieli języka niemieckiego. Jest to wspaniała zabawa nie tylko dla zaproszonych gości ale również dla licealistów, którzy odkrywają w sobie nowe talenty i jednocześnie sami dobrze się bawią.

Urszula Jaworska, nauczycielka języka niemieckiego

w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Wysockiego w Warce

Projekt „Szwajcaria bliżej nas”

19 grudnia 2012 klasa 2B, pod opieką p. Urszuli Jaworskiej i p. Teresy Firkowskiej, pojechała do Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Dzięki nawiązanemu już w ubiegłym roku kontaktowi z p. Wiesławą Iwaniak, również w tym roku mogliśmy wziąć udział w projekcie „Szwajcaria bliżej nas”, realizowanym przy wsparciu Ambasady Szwajcarii w Polsce dzięki środkom przekazanym przez Schweizerische Weiterbildungszentrale WBZ CPS / Szwajcarskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Średnich.

Lekcje Otwarte, organizowane w ramach tego projektu skierowane są do uczniów gimnazjum i liceum. Zajęcia dotyczą zagadnień z historii i kultury Szwajcarii, prowadzone są w języku polskim – z elementami jęz. niemieckiego. Realizowane są w formie projektowej przez nauczyciela, eksperta w zakresie języka niemieckiego Panią Wiesławę Iwaniak.

Zajęcia trwają 90 min. (2 godz. lekcyjne). Uczestnikami jest młodzież ucząca się jęz. niemieckiego.
Odbywają się w sali dydaktycznej w Bibliotece przy ul. Meissnera 5.

W bibliotece tej znajduje się dział zbiorów obcojęzycznych, w którym znajdziemy książki w wielu językach oraz książki na płytach CD w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Znajdziemy tu również filmy i muzykę w oryginalnej wersji językowej: angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej.

Znajdują się tu przeniesione  zbiory istniejących wcześniej Medioteki Szwajcarskiej oraz British Council. Tu korzystamy z tych zbiorów bezpłatnie.

Projekt edukacji kulturalnej metodą Teatru Forum i

Community Theatre.

W ramach projektu uczniowie klas pierwszych będą  uczestniczyć w interaktywnym programie Teatr Forum, który realizowany jest przez Drama Way, Fundację Edukacji i Kultury w ramach „Teatr Codzienny ”

– Czekamy na wrażenia po spotkaniu w Warszawie 🙂

„Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”

Celem zasadniczym tego przedsięwzięcia edukacyjnego jest zwiększanie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.

Jego realizacja przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu grupa uczniów naszej szkoły bierze udział w specjalnych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole, a także mają możliwość zwiedzania Politechniki Warszawskiej i uczestniczą w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z matematyki, fizyki i chemii w pracowniach na terenie uczelni.

Projekt „Europamobil”

W ramach projektu grupa studentów z krajów członkowskich UE – Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Irlandii, Luksemburga, Rumunii, Słowenii i Polski prowadzi w każdej odwiedzanej szkole warsztaty na następujące tematy: demokracja w Europie, instytucje UE, migracje w Europie, różnorodność kulturowa.

Projekt ten realizowany jest przez Fundację Genshagen już czwarty rok, po raz pierwszy w Polsce we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

„Europamobil” finansowany jest przez Fundację im. Roberta Boscha, Land Brandenburgii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Patronem honorowym projektu jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Premier Landu Brandenburgii, Matthias Platzeck.

Dnia 18 września 2012r. ci niezwykli goście przybyli do LO im. P. Wysokiego w Warce

„Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”

W ramach projektu młodzież naszej szkoły pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności przez udział w zajęciach pozalekcyjnych. Projekt realizowany był zgodnie z zainteresowaniami uczniów w grupach tematycznych:

– matematyka;

– język angielski;

– język rosyjski;

– język niemiecki ;

– koło dziennikarskie;

– koło recytatorsko- teatralne;

– zajęcia ICT

„Pracownie komputerowe dla szkół” edycja 2007

W ramach projektu, współfinasowanego z EFS, szkoła w lipcu 2008 roku uzyskała nową pracownię komputerowa oraz centrum multimedialne .

Kontakt

ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
tel. (48) 667 23 26, fax (48) 667 36 23
e-mail: sekretariat.lowarka@grojec.pl

Pliki cookies

UWAGA!
Ten serwis używa plików cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki
oznacza zgodę na to.


Mazowiecki Informator
dla Rodziców
i Opiekunów Dziecka
z Niepełnosprawnością

Informator

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Spoleczny

Dzialaj LokalnieBIP LO WARKA

Cesir

Dworek na Dlugiej

tv.warka

Krewniacy

Fundacja Swietego Mikolaja

Stopklatka