Nauczanie w trybie hybrydowe

Zarządzenie nr 21/2020/2021

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce

o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy

w Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce  

z dnia 12 maja 2021 roku

 

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa na terenie całego kraju od 17 maja 2021 roku Dyrektor szkoły zarządza  co następuje:

 • 1
 1. W okresie od dnia 17 maja 2021 roku do 28 maja 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Wysockiego w Warce wprowadza się hybrydowy tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.
 2. Klasy pierwsze i drugie realizują tryb hybrydowy. W klasach 1a, 1b, 2ap, 2bg podział będzie zgodny z podziałem klasy na profile, natomiast w klasach 2bp i 2ag podział klasy zgodnie z podziałem na grupy na przedmiot język angielski.
 3. Wdraża się następujący harmonogram pracy w trybie hybrydowym:

17.05.2021 – 21.05.2021 r. – 1a – profil humanistyczny, 1b – profil matematyczno – geograficzny, 2ap – profil humanistyczny, 2bp – grupa nauczana przez pana Janusza Rejncharda, 2ag – grupa nauczana przez pana Janusza Rejncharda, 2bg – profil biologiczno – chemiczny pracują w trybie stacjonarnym, pozostali uczniowie tych klas uczestniczą w lekcjach online.

24.05.2021r. – 28.05.2021r. – 1a – profil biologiczno – chemiczny, 1b – profil matematyczno – informatyczny, 2ap – profil biologiczno – chemiczny, 2bp – grupa nauczana przez pana Stanisława Podlaska, 2ag – grupa nauczana przez pana Stanisława Podlaska, 2bg – profil matematyczno – geograficzny, pozostali uczniowie tych klas uczestniczą w zajęciach w formie online.

 1. Zamiana trybu nauczania – stacjonarne/zdalne w poszczególnych klasach następuje             co tydzień.
 2. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki.
 3. Obowiązuje następujący przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas: 1a – sala 103, 1b – sala 19, 2ap – sala 101. 2bp – sala 125, 2ag – sala 20, 2bg – sala 102. Na zajęcia z podziałem na grupy językowe istnieje możliwość zmiany sali lekcyjnej zgodnie z ustalonym planem lekcji.
 4. Praca biblioteki szkolnej nie ulega zmianie.
 5. Pedagog szkolny realizuje obie formy pracy w zależności od potrzeb.
 6. Nauczyciele realizują tygodniowy plan lekcji ustalony na początku roku szkolnego zarówno w pracy stacjonarnej, jak i w pracy zdalnej.
 7. W zakresie realizacji zajęć wychowania fizycznego wprowadza się dwie lekcje realizowane w formie stacjonarnej i jedna w formie nauki zdalnej w każdej klasie.
 8. W zakresie realizacji zajęć religii wprowadza się jedną lekcję realizowane w formie stacjonarnej i jedną w formie nauki zdalnej w każdej klasie.
 • 2
 1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
 2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.
 • 3
 1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową,                                  a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Warka, dn. 12.05.2021 r.

Zarządzenie

Nabór - elektroniczny

link do systemu rejestracji

Procedury COVID

Kontakt

ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
tel. (48) 667 23 26, fax (48) 667 36 23
e-mail: sekretariat.lowarka@grojec.pl

Pliki cookies

UWAGA!
Ten serwis używa plików cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki
oznacza zgodę na to.


Mazowiecki Informator
dla Rodziców
i Opiekunów Dziecka
z Niepełnosprawnością

Informator

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Spoleczny

700 lat Warki

Dzialaj LokalnieBIP LO WARKA

Cesir

Dworek na Dlugiej

tv.warka

Krewniacy

Fundacja Swietego Mikolaja