Święto Patrona Szkoły i Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych

Święto Patrona Szkoły i Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych to uroczystości, na które z niecierpliwością oczekuje cała społeczność liceum. Jak tradycja szkoły nakazuje, spotkanie rozpoczęła dyrektor liceum, nakazując wprowadzenie pocztu sztandarowego liceum. W tym roku uczniom niosącym sztandar towarzyszyła niezwykła asysta – członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej WARKA pan Sławomir Gabler i absolwent naszej szkoły Maciej Szajner, którzy byli ubrani w mundury, odwzorowujące strój powstańca listopadowego, a także mieli na wyposażeniu broń typową dla żołnierza 1830r. Następnie Ewa Karkowska wezwała wszystkich zebranych na świetlicy szkoły do odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Po wybrzmieniu hymnu narodowego dyrektor liceum przywitała wszystkich szacownych gości: delegację żołnierzy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk Piotra Wysockiego na czele z majorem Krzysztofem Kwiatkowskim, starszego chorążego sztabowego Stanisława Gawła oraz plutonowego Przemysława Romanowskiego; Wicestarostę Powiatu Grójeckiego panią Jolantę Sitarek; Dyrektora Dworku na Długiej oraz członka Zarządu Powiatu Grójeckiego pana Andrzeja Zarębę; Dyrektora Centrum Rekreacji i Sportu w Warce pana Mariana Górskiego; proboszcza parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce ks. Stanisława Dobkowskiego; Przewodniczącą Rady Rodziców panią Agnieszkę Wojciechowską oraz Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców szkoły pana Jacka Fiuczka. W okolicznościowym przemówieniu dyrektor liceum przypomniała heroiczny czyn kadetów Szkoły Podchorążych Piechoty oraz rolę, jaką w zrywie niepodległościowym odegrał Nasz Patron. Ewa Karkowska
przywołała cytat Roberta Heinsteina, iż „Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości ani przyszłości”, wzywając młodzież do szacunku dla historii, kultywowania tradycji przodków, nieustannego rozwoju intelektualnego i duchowego, by była godnymi następcami generacji powstania listopadowego. Na końcu mowy dyrektor szkoły przypomniała słowa, które widnieją na sztandarze liceum: Serca, Myśli, Czyny – Tobie Ojczyzno, podkreślając, iż tym mottem powinniśmy się kierować w życiu, określając hierarchię wartości życia, by realizowało ono trójdzielny ideał Prawdy, Dobra i Piękna.

Drugą część uroczystości – Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych na uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce – poprowadził pan Stanisław Podlasek. Wezwał on, stosując żołnierski ton wypowiedzi, wyróżnionych uczniów do ślubowania na sztandar szkoły. Wszyscy pierwszoklasiści złożyli rotę ślubowania, a następnie zgromadzeni na sali odśpiewali hymn szkoły Wysocki jest nam chlubą i ozdobą, dając wyraz jedności i solidarności całej społeczności liceum. Kolejnym punktem spotkania było symboliczne pasowanie szablą oficerską na ucznia liceum, którego dokonał major Krzysztof Kwiatkowski.

Po tym niezwykle podniosłym momencie, okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Grójeckiego pani Jolanta Sitarek, która dodatkowo przeczytała list Starosty Powiatu Grójeckiego pana Krzysztofa Ambroziaka, głos zabrał także major Krzysztof Kwiatkowski, dziękując za zaproszenie i gratulując dyrekcji szkoły Ewie
Karkowskiej wychowania młodzieży w duchu patriotycznym.

Ostatnim punktem programu był występ artystyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem pani Katarzyny Kogut. Scena I przedstawienia inspirowana była dramatem „Kordian” Juliusza Słowackiego i wzbogacona prezentacją multimedialną. Rolę diabła kreował Jakub Rogoziński, w postacie czarownic wcieliły się uczennice: Alicja Stefaniak, Natalia Jaworska i Ewelina Szczepaniak, zaś rolę aniołów odegrali Jakub Cieślak, Michał Rokita i Piotr Morawski. Prezentację multimedialną przygotowały dziewczęta – Nikola Rotuska i Aleksandra Otulak, zaś krótkie informacje o przywódcach powstania listopadowego
wygłosił Wojciech Winiarek. Scena II przedstawiała górską wycieczkę uczniów naszej szkoły, w której rolę przewodnika odegrała Wiktoria Urbaniak, zaś licealistów kreowali: Julia Kęsik, Dominik Podworski, Dawid Kret. Całość inscenizacji wzbogaciło wspaniałe wykonanie piosenek: „Sen o Victorii”, „Nie gniewaj się na mnie Polsko” oraz „Miejcie
nadzieję” tercetu żeńskiego: Natalii Ziemiańczyk, Julii Wolskiej oraz Wiktorii Wardziak. Niewątpliwym atutem przedstawienia była scenografia przygotowana przez uczennice klasy 3a: Aleksandrę Wiśniewską, Weronikę Bekasiewicz, Magdalenę Maciejczak, Sarę Wojciechowską i Martynę Marczak. Słowa uznania i podziękowania należą się także licealistom z klasy 3a odpowiedzialnym za realizację techniczną inscenizacji: Mikołajowi Tuszyńskiemu, Dawidowi Lenarczykowi i Kacprowi Zielińskiemu.

Procedury COVID

Kontakt

ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
tel. (48) 667 23 26, fax (48) 667 36 23
e-mail: sekretariat.lowarka@grojec.pl

RODO


Inspektor: Łukasz Kalinowski
e-mail:inspektor@cbi24.pl

Pliki cookies

UWAGA!
Ten serwis używa plików cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki
oznacza zgodę na to.


Mazowiecki Informator
dla Rodziców
i Opiekunów Dziecka
z Niepełnosprawnością

Informator

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Spoleczny

Dzialaj LokalnieBIP LO WARKA

Cesir

Dworek na Dlugiej

tv.warka

Krewniacy

Fundacja Swietego Mikolaja

Stopklatka