Projekt „CZAS NA KAFKĘ”

Liceum Ogólnokształcące w Warce realizuje autorski projekt wspomagania kreatywności

i innowacyjności uczniów, w ramach idei Rozwoju i Wspomagania Szkoły.

Celem projektu jest:

 • motywowanie uczniów, i pomoc im, w osiągnięciu sukcesów edukacyjnych (lepsze wyniki egzaminów maturalnych, w tym- egzaminu wewnętrznego z języka polskiego);
 • kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za rozwój własny, jak też rozwój rówieśników;
 • popularyzacja takich form przyswajania wiedzy i osiągania sukcesów, które wymagają pracy zespołowej;
 • budowanie u uczniów poczucia kompetencji(poczucia bycia fachowcem, w tym, co się robi);
 • wspieranie edukacji wielostronnej;
 • pielęgnowanie i wzmacnianie umiejętności społecznych;
 • umiejętność współpracy z ludźmi;
 • promocja dorobku intelektualnego uczniów i nauczycieli.

Dlaczego Franz Kafka?

Nazywany wizjonerem XX- XXI wieku, jego utwory zyskały miano arcydzieł literatury europejskiej, wywarły istotny wpływ na literaturę polską ( Bruno Schulz, Witold Gombrowicz).

Zależy nam na promowaniu uczniów o zdolnościach artystycznych i akademickich.Istotą działań jest także krytyczny odbiór tekstów kultury, podkreślenie profetycznego charakteru prozy F. Kafki. W jego wizjach człowiek XX/XXI wieku skazany jest na całkowite oddanie się pracy. Pozbawiony czasu dla rodziny, staje się bezradny wobec opresyjnej machiny urzędniczej, bezsilny wobec nieustannie zmieniającego się prawa, samotny wśród milionów. Kluczem do zrozumienia jego dzieł mogą być słowa:

„Z kłamstwa robi się istotę porządku świata” (Proces).Ta dominacja kłamstwa jest cechą wszystkich totalitaryzmów. Dopełnieniem tej wizji stała się dzisiejsza potęga fake newsów.

W ramach projektu podejmiemy następujące działania:

 1. Międzyszkolny konkurs plastyczny inspirowany utworami F. Kafki oraz adaptacjami jego twórczości – dla szkół powiatu grójeckiego.
 2. Wystawa tematyczna „Alfabet według Kafki”.
 3. „Wieczór z Franzem Kafką ” – seans i dyskusja filmowa.
 4. Wystawa tematyczna: poetyka plakatu, poetyka reklamy „KAWA&KAFKA”.
 5. Prezentacja multimedialna – „Motyw kawy w literaturze – rola toposu”.
 6. Otwarte lekcje interdyscyplinarne „Motyw migracji jako zjawisko kulturowe”.
 7. Zajęcia warsztatowe „Uczniowie uczą uczniów”.
 8. Warsztaty dla maturzystów „Naturalnie, że zdasz”/ maturę z języka polskiego.
 9. Warsztaty dla uczniów klas maturalnych: „Jak radzić sobie ze stresem, z obniżonym nastrojem,

z poczuciem niepewności”.

            Wszystkich chętnych zapraszamydo inicjatora projektu, pani Marioli Rękawik, sala 103. Szczegółowe informacje zamieszczane będą systematycznie na stronie internetowej szkoły.

 

Mariola Rękawik

Kontakt

ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
tel. (48) 667 23 26, fax (48) 667 36 23
e-mail: sekretariat.lowarka@grojec.pl

RODO


Inspektor: Łukasz Kalinowski
e-mail:inspektor@cbi24.pl

Pliki cookies

UWAGA!
Ten serwis używa plików cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki
oznacza zgodę na to.


Mazowiecki Informator
dla Rodziców
i Opiekunów Dziecka
z Niepełnosprawnością

Informator

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Spoleczny

Dzialaj LokalnieBIP LO WARKA

Cesir

Dworek na Dlugiej

tv.warka

Krewniacy

Fundacja Swietego Mikolaja

Stopklatka